KFUM Solvik KFUM Solvik En webbplats i KFUK-KFUM-nätverket

Translate

Historik

KFUM föreningen köpte Solvik 1922 för 5 000 riksdaler. Då fanns följande byggnader, Storstugan (kallad Torpet idag), Loggian, Soldattorpet samt ett par småstugor. På åttiotalet investerades det bl.a. med hjälp av medlemmmar i ett antal småstugor, en ny samlingslokal (nuvarande Storstugan), Servicebyggnaden samt att Loggian renoverades.

 

mer historia kommer snart!