KFUM Solvik KFUM Solvik En webbplats i KFUK-KFUM-nätverket

Translate

OrdningsRegler

 

 1. Hyrestiden för samlingslokal och stuga är normalt kl. 12.00 ankomstdagen till kl. 12.00 avresedagen.
 2. Sängkläder tas med av hyresgästen alternativt finns lakan och örngott att tillgå. Underlakan och örngott ska användas även om sovsäck nyttjas.
 3. Hyresgästen är ansvarig för tillsyn av anläggningen och dess inventarier samt övriga tillbehör.
 4. Hyresgästen ansvarar själv för att både ställa i ordning lokalen liksom att återställa den efter sig om inte annan överenskommelse gjorts.
 5. Med tanke på brandrisken och med hänsyn till allergiker får rökning inte ske inomhus.
 6. Med hänsyn till allergiker får djur inte vistas inomhus.
 7. Eldning får endast ske i torpets öppna spis och/eller på grillplatsen efter överenskommelse.
 8. Vid extern uthyrning får servering av alkohol endast ske inom slutna sällskap och alkoholförtäring skall ske under ordnade former.
 9. Hyresgästen skall städa inom hyrestiden om inte annan överenskommelse gjorts.
 10. Eventuella skador som uppkommer under hyrestiden ersätts till hyresvärden.
 11. Medveten skadegörelse av lokal eller dess innehåll polisanmäls direkt och debiteras hyresgästen för arbets-, rese- och materialkostnader för skadan.